Darmowa dostawa od 450 zł

Czarnuszka leczy COVID-19?

Czarnuszka siewna (Nigella sativa L.) to gatunek rośliny z rodziny jaskrowatych. Wywodzi się terenów Iraku i Turcji, chociaż dzisiaj można ją spotkać niemalże na całym świecie.

Czarnuszka w ostatnim czasie znajduje coraz większe zastosowanie jako suplement diety. Pierwotnie wykorzystywana tylko jako przyprawa, dzisiaj jest obiektem wielu badań klinicznych. Stosowana jest jako pomoc w leczeniu cukrzycy typu 2, otyłości, hiperlipidemii, nadciśnienia czy astmy.

Zawiera wiele drogocennych związków m. in.: tymochinon, tymohydrochinon, α-hederynę, hederageninę, a także alkaloidy – nigelladynę i nigellidynę. To dzięki nim ma działanie przeciwzapalne, immunomodulacyjne, antyoksydacyjne, przeciwbakteryjne oraz przeciwwirusowe.

Badania wpływu czarnuszki na COVID-19

Wybuch pandemii COVID-19 zmusił naukowców do intensywnych poszukiwań efektywnych sposobów walki z koronawirusem SARS-CoV-2. Właściwości ekstraktu z czarnuszki zainteresowały dr. Abdulrahmana Koshaka i prof. Emada Koshaka z Uniwersytetu Króla Abdulaziza (King Abdulaziz University) w Jeddach w Arabii Saudyjskiej. Dokonali oni przeglądu badań in silico (symulacji komputerowych) wpływu związków zawartych w czarnuszce na wirus SARS-CoV-2. Symulacje wykazały, że substancje te utrudniają wnikanie koronawirusa do komórek ciała i hamują jego replikację w zakażonych komórkach.

Rok później ci sami badacze, wraz z zespołem, przeprowadzili pierwsze badanie na pacjentach z lekkimi objawami zakażenia COVID-19. Zbadali łącznie 173 dorosłych pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego Króla Abdulaziza w Jeddach. Podzieleni zostali oni na dwie grupy ze średnią wieku 36 lat. Jedna z grup przyjmowała olej z czarnuszki (500mg, 2 razy dziennie), a druga leczyła się bez niego. Głównym kryterium oceny skuteczności leczenia, na którym skupili się naukowcy, było wyzdrowienie (minimum 3 dni bez symptomów) w ciągu 14 dni terapii.
Zanotowano znacznie wyższy współczynnik wyzdrowień (62%) w grupie eksperymentalnej, w porównaniu do grupy kontrolnej (36%). Ponadto pacjenci przyjmujący ekstrakt z czarnuszki zdrowieli znacznie szybciej (ok.10,2 dnia w grupie eksperymentalnej i 12,3 dnia w grupie kontrolnej) oraz przejawiali mniej objawów.
Bardzo podobne badanie przeprowadzili naukowcy z Pakistanu. Ich pacjenci, z czterech różnych placówek na terenie Pakistanu, przyjmowali całe ziarna czarnuszki z miodem. Wyniki tego badania potwierdziły dane zgromadzone w Arabii Saudyjskiej.

“Lepiej zapobiegać niż leczyć”, dlatego już dziś zacznij wspierać swój organizm suplementując się naszym olejem z czarnuszki.

Źródła:

dr. Abdulrahman E. Koshak, prof. Emad A. Koshak
Nigella sativa L as a potential phytotherapy for coronavirus disease 2019: A mini review of in silico studies, Current Therapeutic Research, 93 (2020)
https://doi.org/10.1016/j.curtheres.2020.100602 (dostęp z dnia 10.10.2022)

dr. Abdulrahman E. Koshak i in. Nigella sativa for the treatment of COVID-19: An open-label randomized controlled clinical trial, Complementary Therapies in Medicine, 61 (2021)
https://doi.org/10.1016/j.ctim.2021.102769 (dostęp z dnia 10.10.2022)

L. Farooq i in.
Role of honey and Nigella Sativa in the management of COVID-19: HNS-COVID-PK TRIAL, CHEST, 161 (6), Supplement, str. A150 (2022) https://doi.org/10.1016/j.chest.2021.12.182 (dostęp z dnia 10.10.2022)

Mustafa Ulasli i in.
The effects of Nigella sativa (Ns), Anthemis hyalina (Ah) and Citrus sinensis (Cs) extracts on the replication of coronavirus and the expression of TRP genes family, Mol Biol Rep, 41, str. 1703 – 1711 (2014)
https://doi.org/10.1007/s11033-014-3019-7 (dostęp z dnia 10.10.2022)

Magic Health Food

Magic Health Food (MHF) to projekt badawczy, który realizowany jest w naszym Centrum Badawczo Rozwojowym Supercritical Fluid Extraction od lutego 2021 r. Prowadzimy prace badawcze w zakresie przetwórstwa surowców roślinnych w oparciu o technologię ekstrakcji nadkrytycznym dwutlenkiem węgla, technologię o której zaletach piszemy na stronie https://extracthome.pl/uslugi-ekstrakcji-sfe/. W rezultacie uzyskujemy ekstrakty premium, w których oznaczamy oraz izolujemy cenne substancje oddziaływujące terapeutycznie na organizm człowieka. Mieszamy te substancje, ustalając ich działanie przy określonym dawkowaniu, otrzymując innowacyjne suplementy diety oraz żywność funkcjonalną. Nasze produkty testują i oceniają entuzjaści, suplementoholicy (rygorystyczny feedback), środowiska naukowe oraz my właściciele, nasze rodziny i pracownicy, których fascynacja zdrowym stylem życia, odkrywaniem tajemnic drzemiących w roślinach, potrzebami obecnych czasów, przerodziła się w sposób na życie. Co najważniejsze zarówno badania, jak i produkcja docelowa odbywa się w naszym laboratorium, którego działanie opieramy o zasadę bezkompromisowej jakości wynikającej z wiedzy i nauki.

Brassinosteroidy

Grupa sterydowych hormonów roślinnych. Hormony te odpowiadają głównie za wydłużenie łodygi, stymulują podziały komórkowe oraz ochronę roślin przed stresem środowiskowym. Wydajność pozyskiwania brassinsteroidów jest bardzo niska, dlatego w naszym Centrum Badawczo Rozwojowym Supercritical Fluid Extraction (CBRSFE) podjęliśmy się wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu opracowania technologii pozyskiwania tych sterydów w oparciu o ekstrakcję nadkrytycznym dwutlenkiem węgla, oznaczania, izolacji oraz optymalizacji produkcji. Wytypowaliśmy grupę roślin, których elementy po odpowiednim przygotowaniu zostaną poddane próbom ekstrakcji w określonych warunkach oraz analizom.

Genezę ww. prac badawczych stanowi tzw „Europejski zielony ład” w wyniki którego rynek środków ochrony roślin jest coraz uboższy o chemiczne składniki preparatów stosowanych w uprawie. Z jednej strony wdrażane ograniczenia pośrednio wpływają na zmniejszenie degradacji środowiska z drugiej zaś bezpośrednio uderzają w producentów nawozów i środków ochrony roślin. Wychodząc naprzeciw rynkowi realizujemy zarysowany plan badawczy. Do końca 2022 r. planujemy określone rezultaty prac badawczych – gotowe, w odpowiedniej formulacji i stężeniu substraty do produkcji środków ochrony roślin.

Zainteresowanych inwestorów lub nowatorskie know how w zakresie pozyskiwania brassinosteroidów zapraszamy do kontaktu.